Łukasz Marcin Rogucki - trener rozwoju osobistego, coach relacji mediator sądowy

Mediacje w systemie prawnym – na czym polegają i kiedy warto z nich skorzystać?

Mediacje w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Wykorzystuje się je zarówno w prawie prywatnym, jak i publicznym. Największy atut tego rozwiązania stanowi skrócenie czasu postępowania sądowego. Spory udaje się rozstrzygnąć samym podmiotom, które znalazły się w stanie konfliktu. Spotkania, które prowadzi bezstronny mediator znający narzędzia komunikacyjne, odbywają się w bezpiecznej atmosferze opartej na wzajemnym szacunku. Ułatwiają wypracowanie rozwiązania, na które zgadzają się obie strony. Konflikt zazwyczaj zostaje szybko zażegnany, a ustalenia sformułowane i podpisane przez klientów.

Umów spotkanie

+48 690-967-740

Na czym polega praca mediatora?

Mediator umożliwia skonfliktowanym stronom przeprowadzenie rozmowy w bezpiecznej i pokojowej atmosferze. Ułatwia to dotarcie do sedna problemu i opracowanie rozwiązań, na które zgadza się każdy z klientów. Mediator wykorzystuje w tym celu swoje umiejętności komunikacyjne. Pełni funkcję pośrednika między skonfliktowanymi stronami. Mediacja przybiera dobrowolny charakter i przeprowadza się ją po to, aby samodzielnie rozwiązać konflikt. Nie rozstrzyga kwestii winy, ale pomaga uzyskać porozumienie w sprawie. Mediacje cechuje poufność, ustalenia i składane propozycje nie mają prawa wyjść poza gabinet, w którym się odbywają. 

Jak wyglądają mediacje?

Spotkanie mediacyjne pozwala obu stronom proponować i przedstawiać rozwiązania, które zmierzają do rozstrzygnięcia sporu. Istnieje także możliwość ukazania różnych opcji przez pośrednika. Mediator wskazuje wówczas dostępne rozwiązania, ale robi to w sposób niezobowiązujący. Strony zapoznają się z nimi i same decydują, czy chciałyby rozstrzygnąć spór przy wdrożeniu jednego z nich. Mediator pozostaje niezależnym pośrednikiem. Jest zobowiązany do zachowania bezstronności.

Co daje ugoda zawarta podczas mediacji?

Mediacje odbywają się poza sądem. Ustalenia są formułowane i podpisywane przez obie strony jako ugoda. Ta następnie trafia do sądu i zyskuje moc jego orzeczenia. Pociąga to za sobą egzekucję ustaleń z ugody.

Co dzieje się, gdy mediacja nie kończy się zawarciem ugody?

Niekiedy stronom nie udaje się zawrzeć ugody w obecności mediatora. Sprawa trafia wówczas do sądu. Podczas rozprawy nie wolno powoływać się na proponowane ustalenia z procesu mediacji. Np. nawiązywać do ustępstw, na jakie była gotowa zgodzić się druga strona. 

Zalety mediacji – szybsze rozstrzygnięcie sporu i niższe koszty postępowania

Mediacje skracają czas postępowania, polskie sądy od lat są sparaliżowane nadmiarem napływających spraw. Nie trzeba brać udziału w kilku rozprawach oddalonych w czasie, których finał pozostaje niepewny. Przeciętne postępowanie sądowe trwa od kilkunastu miesięcy do kilku lat, co znacznie oddala rozstrzygnięcie sporu. Na ich korzyść przemawiają także niższe koszty. Mediacje są tańsze niż wynajęcie adwokata i pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Kiedy stosuje się mediacje?

Mediacje stosuje się w biznesie, sprawach administracyjnych i wśród osób prywatnych. Można je wykorzystać przy:

 • ustalaniu podziału majątku przez małżonków (po rozwodzie trzeba iść do drugiego sądu w tej sprawie),
 • ustalaniu podziału opieki nad dziećmi,
 • ustalaniu wysokości alimentów,
 • ustalaniu, który z rodziców po rozwodzie/rozstaniu ma otrzymywać 800 plus na dziecko,
 • zawieraniu ugody między dwiema firmami, np. gdy interes jednej ze stron został naruszony wskutek niewywiązania się w terminie z umowy.

Mediacje znalazły zastosowanie:

 • w prawie rodzinnym,
 • w prawie spadkowym,
 • w prawie autorskim,
 • w prawie administracyjnym,
 • w prawie pracy,
 • w prawie cywilnym,
 • w prawie karnym,
 • przy sprawach dotyczących opieki zdrowotnej i błędów medycznych.

Co dzieje się, gdy mediacja nie kończy się zawarciem ugody?

Niekiedy stronom nie udaje się zawrzeć ugody w obecności mediatora. Sprawa trafia wówczas do sądu. Podczas rozprawy nie wolno powoływać się na proponowane ustalenia z procesu mediacji. Np. nawiązywać do ustępstw, na jakie była gotowa zgodzić się druga strona. 

Zalety mediacji – szybsze rozstrzygnięcie sporu i niższe koszty postępowania

Mediacje skracają czas postępowania, polskie sądy od lat są sparaliżowane nadmiarem napływających spraw. Nie trzeba brać udziału w kilku rozprawach oddalonych w czasie, których finał pozostaje niepewny. Przeciętne postępowanie sądowe trwa od kilkunastu miesięcy do kilku lat, co znacznie oddala rozstrzygnięcie sporu. Na ich korzyść przemawiają także niższe koszty. Mediacje są tańsze niż wynajęcie adwokata i pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Mediacje w polskim systemie prawnym jako alternatywa dla długich postępowań sądowych

Reasumując, w wyniku mediacji strony same rozwiązują spory, nie czekając na to, aż zrobi to sąd. Skraca to czas postępowania i rodzi niższe koszty. Należy również zaznaczyć, że rozwiązanie problemu jest korzystne dla obu stron, bo obie wyrażają na nie zgodę. Wynik postępowania sądowego trudno przewidzieć. Polubowne rozwiązywanie sporów w wyniku mediacji wydaje się ważnym kierunkiem w polskim systemie sądowniczym, który od lat cierpi na paraliż. Uniemożliwia to sprawne rozstrzyganie spraw i dochodzenie swoich praw przed sądem. Jeśli zależy Ci na szybkim konsensusie, to warto wypracować go wraz z drugą stroną konfliktu.

Mediacje sądowe i pozasądowe – czym się różnią?

Sprawa, która trafiła do sądu, może zostać skierowana na mediacje sądowe z urzędu. Mają one pomóc w samodzielnym rozwiązaniu sporu przez strony. Zostaje wówczas wyznaczony mediator spośród specjalistów działających przy danym sądzie okręgowym. Strony przy pomocy pośrednika wypracowują rozwiązanie sporu. Spisują je i przedstawiają w sądzie jako ugodę w celu jej zatwierdzenia. Podobnie działa mediacja pozasądowa, na którą strony zgłaszają się same. Nie potrzebują do tego decyzji sądu. Same wówczas wybierają mediatora spośród specjalistów oferujących swoje usługi na rynku komercyjnym i mających stosowne uprawnienia. W obecności pośrednika rozważają różne opcje i zawierają ugodę. Ona także trafia do sądu w celu zatwierdzenia.

Chcesz skorzystać z usług mediatora? Skontaktuj się ze mną!

Od lat prowadzę rozmowy ze stronami sporu jako mediator. Współpracuję z kancelarią prawną i sądami w Polsce. Pomagam swoim klientom w polubownym rozwiązywaniu sporów i szybkim uzyskaniu porozumienia. Jeśli zostanie zawarta ugoda, to spisujemy jej postanowienia, które po podpisaniu przez obie strony trafiają do sądu, gdzie nabierają mocy wyroku orzekającego. Oznacza to, że umożliwiają egzekucję zawartych porozumień. Jest to dużo tańsze, szybsze i bardziej przewidywalne rozwiązanie niż postępowanie sądowe. Warto z niego skorzystać zwłaszcza w sprawach rodzinnych, w tym związanych z podziałem majątku i opieką nad dziećmi. Jeśli zainteresowały Cię mediacje, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu 690967740 lub adresem e-mail lukasz.m.rogucki@gmail.com

Gosia

Kilka miesięcy temu trafiłam na life coacha, Łukasza Roguckiego, z którym zaczęłam pracować nad zbudowaniem na nowo mojej osoby dzięki czemu przestałam stać w miejscu i zaczęłam się rozwijać w wybranym przeze mnie kierunku pod czujnym okiem Łukasza. Dzięki jego wskazówkom zrozumiałam jakie powinnam poczynić zmiany w życiu i zrozumiałam, że do wszystkiego dotrę małymi kroczkami. Z czystym sumieniem mogę polecić Łukasza Roguckiemu każdemu kto chce poczynić zmiany w życiu a nie wie jak się za to zabrać i potrzebuje do tego mentora

MsIsabelle

Bardzo Polecam Pana Łukasza. Z Mężem trafiliśmy parę miesięcy temu, szukaliśmy długo i trafiliśmy właśnie do Pana Łukasza. Bardzo Miły, Sympatyczny, Spokojny, umie wytłumaczyć, jaki człowiek ma problem. Dzięki Panu Łukaszowi w Naszym Małżeństwie zaczęło się Poprawiać. Bardzo Polecam

Jesswiw

Pan Łukasz pomaga nam dzięki coachingowi pracować nad naszym małżeństwem.
Pan Łukasz jest bardzo miłym oraz sympatrycznym człowiekiem daje przestrzeń
na rozmowę oraz myśli. Serdecznie polecamy Pana Łukasza, można zawsze na niego liczyć

Łukasz Rogucki

Katowice, ul. Krasińskiego 29

Od poniedziałku do niedzieli od 10:00-21:00

Call Now Button